Klubbinfo

VSD är anslutna till Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Kontaktinformation

Namn: Västsvenska Dynamiker
Adress: Enerigatan 5B, 43437 Kungsbacka
Org nr: 802459-8214
Bankgiro: 756-8280
Swish: 123 466 49 75

Styrelse

Ordförande : Peter Larsson, ordforande@dynamiker.se
Vice Ordf. : Björn Svensson
Kassör   : Robert Gunnarsson, kassor@dynamiker.se
Sekreterare : Björn Svensson, sekreterare@dynamiker.se
Ledamot   : Erik Lindström
       Fredrik Johansson
Suppleanter : Niklas Arabäck
       Andreas Anderson

Valberedning: Lars-Erik Söderén, valberedning@dynamiker.com
      : Marcus Molin

Utbildning

Examinator: Erik Lindström, utbildning@dynamiker.se
Instruktör: Luigi de Barone

Träningsansvariga

Pistol: Niklas Arabäck
Gevär : Björn Svensson
Hagel : Peter Larsson

Webbsida

Ansvarig: Niklas Arabäck, webmaster@dynamiker.se