Föreningsintyg

Från dag ett som medlem i VSD skall du känna dig välkommen. Som ny medlem är du välkommen att delta i klubbens aktiviteter från första dagen. Om du har genomgått grundkurs i dynamiskt skytte så går det bra att delta i träningar och tävlingar med klubbens lånevapen.

IMG_4193

För att föreningen skall kunna utfärda ett intyg om aktivt medlemskap måste du ha gått en grundkurs i dynamiskt skytte och varit aktiv medlem i klubben under minst ett år. Med aktiv medlem menas att du engagerar dig i klubbens olika aktiviteter. Då föreningen har många olika aktiviteter såsom träningar och tävlingar finns många möjligheter till att delta inom föreningens verksamhet och på så sätt påvisa aktivitet.

På polisens hemsida finner du en blankett om föreningsintyg. Denna fylls i komplett med alla uppgifter och skickas därefter med E-post till VSD:s sekreterare. Skriv också vilken provledare som kan styrka din märkesskjutning.

På nästkommande styrelsemöte tas beslutet om aktivt medlemskap. Förutsatt att allt är i sin ordning så skickas det därefter till polisen.