Vad är VSD

Västsvenska Dynamiker är en klubb som utövar Dynamiskt Sportskytte, internationellt även kallat IPSC. Klubben bildades 2011 av skyttar runt om i Västra Sverige som i huvudsak har anknytning till en annan klubb/bana för Nationellt skytte. De grenar vi utövar är pistolskytte i alla divisioner så som Open, Standard, Production, Classic och Revolver. I gevärsgrenarna är det främst Semi Auto Open och Semi Auto Standard som är de mest förekommande men även Manual Open och Manual Standard finns möjlighet att skjuta. Vi har även hagelskytte på programmet.
Vår målsättning är att bli en av Sveriges ledande klubbar vad gäller att arrangera de bästa tävlingarna i dessa grenar.

Vår vision

Västsvenska Dynamiker skall vara den ledande föreningen när det gäller att sprida och utveckla Dynamiskt skytte i Sverige.

Vår mission

– Att utbilda nya skyttar i Dynamiskt Skytte på ett säkert och ansvarsfullt sätt
– Att verka för goda träningsmöjligheter för föreningens medlemmar
– Att arrangera tävlingar inom Dynamiskt skytte på en god internationell nivå

Varför välja VSD som klubb?

Vi i VSD har målsättningen att vara ett bra gäng med en bra mix av människor som har kul tillsammans både på de tävlingar vi besöker men även på de tävlingar som vi arrangerar och givetvis på våra träningar. Hos oss kommer du till en klubb där du blir väl omhändertagen och får hög kvalitativ utbildning inom Dynamiskt Sportskytte- Vi har även organiserade träningar och tävlingar för våra medlemmar och har mycket bra material till förfogande för dessa ändamål.

Vill du bli medlem?

Västsvenska Dynamiker är Sveriges snabbast växande klubb för IPSC-skytte! Vi har fortfarande plats för ytterligare medlemmar, så vill du ansöka om medlemskap så mejla. Vi prövar varje ansökan individuellt.

Intresserad av IPSC-kurs?

Är du intresserad av att gå en IPSC-kurs för att erhålla en tävlingslicens? Mejla ditt intresse så får du mer information när datum  för utbildning är bestämt.